Email

orviszenica@gmail.com

Adresa

Sarajevska 249

Godišnji remont TE UGLJEVIK
  • Klijent: JP ELEKTROPRIVREDA RS
  • Lokacija: Termoelektrana Ugljevik
  • Kooperant: Šamoter doo Zenica
  • Količina isporučenog vatrostalnog materijala: 400 tona

Godišnji remont TE UGLJEVIK

Firma Orvis doo Zenica je isporučivala vatrostalni materijal za potrebe remonta Termoelektrane Ugljevik.